+420 569 626 621-2

Lůžková a rehabilitační léčba

Terapie je založena na týmové spolupráci lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů a klinického logopeda.

Základem úspěšné rehabilitační péče je individuální přístup k pacientovi s využitím různých technik (Bobath koncept, Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy, Dornova metoda, Nespecifické mobilizace, Míčková facilitace, SM systém, Senzomotorická stimulace, Kinezioterapie atd.) Jednotlivé procedury ordinuje lékař, které fyzioterapeut zařadí do denního rehabilitačního plánu. Rehabilitační plán je pro každého pacienta sestaven individuálně dle zdravotního stavu.

Z dalších individuálních technik se dá využít:

  • vodoléčba (vířivky na HK, DK, bazén s teplou vodou, podvodní masáže),
  • elektroléčba (ultrazvuk, magnetoterapie, elektroterapie),
  • teploléčba (parafinové zábaly končetin, lavaterm, solux),
  • přístrojová lymfomasáž.
Dále se dá využít procedur, které zdravotní pojišťovna nehradí. Jedná se např. o klasickou, reflexní, sportovní masáž, Bio Plus – suché uhličité koupele, manuální lymfomasáže, akupunkturu, aplikace kineziotapů …
Lůžková a rehabilitační léčba

Rehabilitační péče je úzce spojena s ergoterapií. Má doplňující efekt ordinovaných procedur. Podílí se na snížení funkčního handicapu a závislosti pacienta v rámci sebeobsluhy.

Součástí rehabilitační péče jsou: