+420 569 626 621-2

Příjem pacienta

Každý nově přijímaný pacient prochází nejprve příjmovou kanceláří, kde jsou provedeny všechny potřebné administrativní úkony.

Dále následují příjmová vyšetření prováděná ve třech odbornostech. Pacient je nejprve vyšetřen neurologem, dále internistou a následně rehabilitačním lékařem. Tým těchto lékařů stanoví pro každého pacienta individuální rehabilitační, medikamentózní a ošetřovatelský program.

Jestliže je pro pacienta nutné zajistit další specializované vyšetření diagnostickou technikou, pak využíváme služeb Nemocnice Havlíčkův Brod, která je vybavena špičkovou diagnostickou technikou.

Členění Rehabilitačního ústavu dává dobré předpoklady pro úspěšnou rehabilitaci. Spojuje výhody lůžkového oddělení, rehabilitačního komplementu (tělocvičny pro individuální a skupinovou rehabilitaci, vodoléčba s bazénem, elektroléčba, teploléčba, světloléčba, magnetoterapie, ergoterapie) a klinické logopedie. Léčba je uskutečňována v bezbariérovém prostředí.

Podrobné podmínky pro přijetí pacienta k léčbě v ústavu jsou uvedeny v kapitole Podmínky přijetí a Formuláře.

Pro přijetí pacienta prosím kontaktujte:
zástupce primáře ústavu p. MUDr. Jiřího Štefánka
tel.: +420 737 577 511, +420 569 626 621-2
e-mail: stefajir@rehustav.cz
nebo
vrchní sestru pí. Šárku Terynkovou
tel.: +420 739 499 908, +420 569 626 621-2
e-mail: terynkova@rehustav.cz