+420 569 626 621-2

Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové Chotěboř

Rehabilitační ústav v Chotěboři je od roku 1995 nestátní zdravotnické zařízení. Díky dobrému hospodaření zde bylo v minulých letech provedeno mnoho stavebních úprav a nakoupeno nové vybavení pro pacienty. V současné době se tento ústav věnuje rehabilitační léčbě pacientů po cévní mozkové příhodě.

Do ústavu jsou přijímáni především pacienti z regionu Vysočina a kapacita ústavu je doplňována pacienty z celé České republiky. Ústav disponuje 41 lůžky. Léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami a pacientům jsou také nabízeny nadstandardní služby za úhradu.

Kromě lůžkové zdravotní péče poskytuje ústav ambulantní zdravotní péči v interní, neurologické a rehabilitační odbornosti pro spádovou oblast Chotěboře.

Lůžkovou částí Rehabilitačního ústavu prochází ročně stovky pacientů. Soustředění specializované péče o tyto nemocné umožnilo získat v uplynulém období cenné poznatky, které pracovníci využívají v každodenní léčbě pacientů.

Součástí ústavu je i ambulantní část.

Zárukou vysoké kvality a velmi dobrých výsledků v léčbě je tým specializovaných a odborných pracovníků, který pečuje o zdraví a spokojenost nemocných. Do tohoto týmu patří lékaři, fyzioterapeuté a odborní rehabilitační pracovníci, klinický logoped, ergoterapeut, zdravotní sestry a ostatní provozní pracovníci. Nutriční terapeut a pracovníci stravovacího provozu zajišťují kvalitní léčebnou výživu pacientů. Léčba je prováděna osvědčenými rehabilitačními metodami s využíváním moderního zařízení. Vysoká kvalita léčebné péče je dále zajišťována systematickým vzděláváním zaměstnanců.