Podmínky přijetí – Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové Chotěboř
 
 
 
 
 
 

Podmínky přijetí

 

Podmínky přijetí k lůžkové rehabilitační léčbě

 
UPOZORNĚNÍ
 
Pro příjem pacienta je nutno dodat tyto materiály:

S účinností od 01.04.2012 je stanoven povinný postup při podávání návrhů k léčebně rehabilitační péči.

Návrh na léčebně rehabilitační péči (tiskopis VZP-17/2013) může podat lékař registrujícího pacienta (praktický lékař) na doporučení ošetřujícího lékaře (specialisty), nebo ošetřující lékař při hospitalizaci pacienta.

Vyplněný návrh musí být schválen revizním lékařem příslušné pojišťovny a následně doručen do Rehabilitačního ústavu.

Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně (VZP-17/2013) je k dispozici
zde.

Text metodiky VZP platné od 01.01.2014 (postup vyplňování tiskopisu č. VZP-17/2013)je k dispozici zde.

K návrhu je nutné přiložit:
Lékařskou zprávu (propouštěcí zprávu z předcházejícího zdravotnického zařízení, lékařskou zprávu neurologa).
Na rehabilitační pobyt je třeba vzít si s sebou:
 • Osobní doklady:
  • občanský průkaz
  • průkazku zdravotní pojišťovny
  • případně legitimaci pracovní neschopnosti

 • Osobní věci:
  • hygienické potřeby, ručník, toaletní papír, vlhčené ubrousky
  • lžíci, lžičku
  • brýle – v případě používání
  • dvoje boty (nejlépe kotníkové) a domácí obuv
  • domácí oblečení (trička, kalhoty), plavky, župan, noční prádlo (pyžamo, košile)
  • dostatečné množství spodního prádla, ponožky, kapesníky, sáček na použité věci
  • menší peněžní obnos, případně drobné mince do kávového automatu
  • psací potřeby, knihu atd.

Neberte prosím s sebou žádné cenné věci!
Případné dotazy Vám rádi zodpoví níže jmenovaní zaměstnanci:

MUDr. Jiří Štefánek, zástupce primáře,
tel.: +420 737 577 511, +420 569 626 621-2, e-mail: stefajir@rehustav.cz
Jaroslava Brzková, vrchní sestra, tel.: +420 603 226 124, +420 569 626 621-2, e-mail: brzkova@rehustav.cz
K této specializované léčbě přijímáme pacienty po prodělané cévní mozkové příhodě. Podle závažnosti postižení a léčebného postupu se řídí délka pobytu pacienta v ústavu. První pobyt po cévní mozkové příhodě bývá maximálně 10-ti týdenní, 2. a 3. pobyt bývá kratší a závisí na rozsahu postižení a průběhu léčby. První pobyt by se měl uskutečnit v prvních měsících po vzniku příhody. Pro přijetí do ústavu je však rozhodující, zda lze podle klinického nálezu očekávat úpravu, nebo podstatné zlepšení zdravotního stavu a zda nemocný aktivně spolupracuje při rehabilitaci.

Pro přijetí máme stanovena tato základní kritéria: Nepřijímáme zcela ležící pacienty, pacienty inkontinentní nebo s dekubity a pacienty špatně spolupracující.

Pokud pacient současně trpí jinými, např. interními chorobami (ischemickou chorobou srdeční, cukrovkou, vysokým krevním tlakem atd.) musí být tyto choroby stabilizovány, kompenzovány. V takovém případě je nezbytné vyjádření interního lékaře k tomu, zda pacient je schopen intenzivní rehabilitační léčby.

Léčebně rehabilitační pobyty jsou pro občany České republiky hrazeny v rámci zdravotního pojištění. V současné době máme uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:
 
 • 111 – Všeobecná ZP
 • 201 – Vojenská ZP
 • 211 – ZP Ministerstva vnitra ČR
 • 207 – OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 • 209 – ZP Škoda Mladá Boleslav
 • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna