+420 569 626 621-2

Ergoterapie

Nedílnou součástí léčby je také individuální a skupinová ergoterapie zaměřená na návrat poškozených funkcí mozku a pohybového aparátu.

  • Nácvik soběstačnosti při běžných denních činnostech (při jídle, oblékání, úkonech osobní hygieny, přípravě stravy, nácviku domácích činností, psaní na PC, komunikaci atd.)
  • Léčba zaměstnáváním (výroba drobných předmětů, šití na šicím stroji, společenské hry)