Klinická logopedie Chotěboř – Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové
 
 
 
 
 
 

Klinická logopedie

 
Součástí rehabilitace je logopedická péče. Klinický logoped na základě vstupního vyšetření vypracuje individuální plán komunikační terapie. S ohledem na postižení pacienta je stanovena intenzita jednotlivých sezení. Cílem je dosažení optimální úrovně komunikace, jaká je s ohledem na dané postižení pacienta možná a obnovení sociálních vazeb.

Nejčastějšími komunikačními poruchami u  pacientů po CMP jsou afázie, dysartrie, dysfonie, dysfagie a kognitivně-komunikační poruchy. V rámci terapie je využita řada logopedických pomůcek a materiálů, počítačové programy Mentio, Happy Neuron Brain Jogging, Bitsboard. Individuální sezení doplňuje skupinová terapie s vybranými pacienty.

Důležitá je spolupráce klinického logopeda jak s ostatními rehabilitačními pracovníky týmu, tak s rodinou pacienta a zajištění návazné péče v místě bydliště pacienta.