+420 569 626 621-2

Fyzioterapie

  • Individuální léčebná tělesná výchova (LTV) s uplatněním speciálních cvičebních metod.
  • Nácvik stoje, rovnováhy a koordinace pohybu.
  • Skupinová LTV pro rozvoj celkové motoriky a obratnosti.
  • Nácvik chůze po rovině, schodech i v terénu.