Cévní mozkové příhody představují v naší společnosti velký zdravotně sociální problém s obrovskými ekonomickými důsledky.
   • Ročně umírá na cévní mozkovou příhodu více než 5 miliónů lidí na světě.
  • Cévní mozková příhoda je třetí nejzávažnější příčinou úmrtí. Následkem cévní mozkové příhody zůstává 30 % pacientů trvale invalidních.
  • Každoročně přibývá počet pacientů s cévní mozkovou příhodou. Výskyt tohoto onemocnění se stále více posouvá do období produktivního věku.
  • V České republice onemocní cévní příhodou mozkovou téměř 30 000 lidí ročně.
  • V naší zemi je výskyt prvních cévních mozkových příhod (CMP, iktu, mrtvice) až 3x vyšší než v zemích západní Evropy.

 

Mozek  Nejlepší léčba pacientů s cévní mozkovou příhodou je poskytována ve specializovaných neurologických centrech – iktových jednotkách.


 Další zcela nezbytnou součástí moderní léčby iktu je intenzivní rehabilitace, reedukace řeči a psychoterapie. Proto by nemocní měli odcházet z iktových center do specializovaných rehabilitačních zařízení a nikoliv do LDN, kde je rehabilitační léčba  zcela nedostatečná. 


 Rehabilitace pacientů po cévních mozkových příhodách je procesem dlouhodobým. Závažná postižení je nutné léčit v lůžkových zařízeních a při malých postiženích je možno využívat ambulantní léčby. Velmi důležitá je také pomoc rodinných příslušníků v domácím prostředí.