Každý nově přijímaný pacient prochází nejprve příjmovou kanceláří, kde jsou provedeny všechny potřebné administrativní úkony.

 Kancelář Vysetreni Prijem pacienta neurologem


 Dále následují příjmová vyšetření prováděná ve třech odbornostech. Pacient je nejprve vyšetřen neurologem, dále internistou a následně rehabilitačním lékařem. Tým těchto lékařů stanoví pro každého pacienta individuální rehabilitační, medikamentózní a ošetřovatelský program.


 Jestliže je  pro pacienta nutné zajistit další specializované vyšetření  diagnostickou technikou, pak využíváme služeb Nemocnice Havlíčkův Brod, která je vybavena špičkovou diagnostickou technikou.

 Členění Rehabilitačního ústavu dává dobré předpoklady pro úspěšnou rehabilitaci. Spojuje výhody lůžkového oddělení, rehabilitačního komplementu (tělocvičny pro individuální a skupinovou rehabilitaci, vodoléčba s bazénem, elektroléčba, teploléčba, světloléčba, magnetoterapie, ergoterapie) a logopedie. Léčba je uskutečňována v bezbariérovém prostředí.  


Podrobné podmínky pro přijetí pacienta k léčbě v ústavu jsou uvedeny v kapitole
Podmínky přijetí a Formuláře.

Pro přijetí pacienta prosíme kontaktujte:


zástupce primáře ústavu
p. MUDr. Jiřího Štefánka

Tel.: 737 577 511
569 626 621- 2
E-mail: stefajir@rehustav.cz

nebo

vrchní sestru
Jaroslavu Brzkovou
Tel.:603 226 124 569 626 621- 2

E-mail: brzkova@rehustav.cz