Podmínky přijetí k lůžkové rehabilitační léčbě


UPOZORNĚNÍPro příjem pacienta je nutno dodat tyto materiály:

Na základě platné Metodiky VZP s účinností od 01.01.2014 dochází ke změně v návrhové činnosti při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně pro dospělé.

Původní tiskopis VZP-19/2004 je nahrazen tiskopisem VZP-17/2013.

Návrhy na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé vystavené navrhujícím lékařem před datem 01.01.2014 na formuláři VZP-19/2004 a potvrzené revizním lékařem příslušné ZP zůstávají v platnosti 6 měsíců od data vystavení, nejdéle však do 30.06.2014.

Návrhy na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé a vystavené před 01.01.2014 na formuláři VZP-19/2004 a zaslané ZP k potvrzení revizním lékařem bude ZP přijímat do 31.01.2014. Později budou takové doklady hodnoceny jako neplatné.

S účinností od 01.04.2012 je stanoven povinný postup při podávání návrhů k léčebně rehabilitační péči.

Návrh na léčebně rehabilitační péči (nový tiskopis VZP-17/2013) může podat lékař registrujícího pacienta (praktický lékař) na doporučení ošetřujícího lékaře (specialisty), nebo ošetřující lékař při hospitalizaci pacienta.

Vyplněný návrh musí být schválen revizním lékařem příslušné pojišťovny a následně doručen do Rehabilitačního ústavu.

Nový návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně (VZP-17/2013) je k dispozici
zde

Text metodiky VZP platné od 01.01.2014 (postup vyplňování tiskopisu č. VZP-17/2013) zde 

K návrhu je nutné přiložit:  
Lékařskou zprávu (propouštěcí zprávu z předcházejícího zdravotnického zařízení, lékařskou zprávu neurologa)

Na rehabilitační pobyt je třeba vzít si s sebou:

Osobní doklady:
- občanský průkaz
- průkazku zdravotní pojišťovny
- případně legitimaci pracovní neschopnosti

Osobní věci: 

- hygienické potřeby, ručník, toaletní papír, vlhčené ubrousky
- lžíci, lžičku
- brýle - v případě používání
- dvoje boty (nejlépe kotníkové) a domácí obuv
- domácí oblečení (trička, kalhoty), plavky, župan, noční prádlo (pyžamo, košile)
- dostatečné množství spodního prádla, ponožky, kapesníky, sáček na použité věci
- menší peněžní obnos, případně drobné mince do kávového automatu
- psací potřeby, knihu atd.

Neberte prosím s sebou žádné cenné věci!

Případné dotazy Vám rádi zodpoví níže uvedení zaměstnanci.
MUDr. Jiří Štefánek,
tel.: 737 577 511, 569 626 621- 2, e-mail:
stefajir@rehustav.cz
Jaroslava Brzková, tel.:603 226 124, 569 626 621- 2, e-mail:
brzkova@rehustav.cz  K této specializované léčbě přijímáme pacienty po prodělané cévní mozkové příhodě. Podle závažnosti postižení a léčebného postupu se řídí délka pobytu pacienta v ústavu. První pobyt po cévní mozkové příhodě bývá maximálně 10-ti týdenní, 2. a 3. pobyt bývá kratší a závisí na rozsahu postižení a průběhu léčby. První pobyt by se měl uskutečnit v prvních měsících po vzniku příhody. Pro přijetí do ústavu je však rozhodující, zda lze podle klinického nálezu očekávat úpravu, nebo podstatné zlepšení zdravotního stavu a zda nemocný aktivně spolupracuje při rehabilitaci.

  Pro přijetí máme stanovena tato základní kritéria - nepřijímáme zcela ležící pacienty, pacienty inkontinentní nebo s dekubity a pacienty špatně spolupracující.

  Pokud pacient současně trpí jinými, např. interními chorobami (ischemickou chorobou srdeční, cukrovkou, vysokým krevním tlakem atd.) musí být tyto choroby stabilizovány, kompenzovány. V takovém případě je nezbytné vyjádření interního lékaře k tomu, zda pacient je schopen intenzivní rehabilitační léčby.

  Léčebně rehabilitační pobyty jsou pro občany České republiky hrazeny v rámci zdravotního pojištění. V současné době máme uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami :

111 – Všeobecná ZP
201 – Vojenská ZP
211 – ZP Ministerstva vnitra ČR
207 – OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 – ZP Škoda Mladá Boleslav
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Kromě léčebně rehabilitačních pobytů hrazených zdravotními pojišťovnami nabízíme i pobyty pro samoplátce v délce min. 1 týdne.