Rehabilitační ústav v Chotěboři

 je od roku 1995 nestátní zdravotnické zařízení. Díky dobrému hospodaření zde bylo v minulých pěti letech provedeno mnoho stavebních úprav a nakoupeno nové vybavení pro pacienty. V současné době je tento ústav nejlépe vybaveným zařízením pro rehabilitační léčbu pacientů po cévní mozkové příhodě v kraji Vysočina.

 

Do ústavu jsou přijímáni především pacienti z  regionu Vysočina a kapacita ústavu je doplňována pacienty z celé České republiky. Ústav disponuje 40 lůžky. Léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami a pacientům jsou také nabízeny nadstandardní služby za úhradu.

 

Kromě lůžkové zdravotní péče poskytuje ústav ambulantní zdravotní péči v interní, neurologické a rehabilitační odbornosti pro spádovou oblast Chotěboře.

 

  Lůžkovou částí rehabilitačního ústavu prochází ročně stovky pacientů. Soustředění specializované péče o tyto nemocné umožnilo získat v uplynulém období cenné poznatky, které pracovníci využívají v každodenní léčbě pacientů.

 

Součástí ústavu je i ambulantí část. 

   Zárukou vysoké kvality a velmi dobrých výsledků v léčbě je tým specializovaných a odborných pracovníků, který pečuje o zdraví a spokojenost nemocných. Do tohoto týmu patří lékaři, fyzioterapeuté a odborní rehabilitační pracovníci, klinický logoped, ergoterapeut, zdravotní sestry a ostatní provozní pracovníci. Nutriční terapeut a pracovníci stravovacího provozu zajišťují kvalitní léčebnou výživu pacientů. Léčba je prováděna osvědčenými rehabilitačními metodami s využíváním moderního zařízení. Vysoká kvalita léčebné péče je dále zajišťována systematickým vzděláváním zaměstnanců

Prijem pacienta        Telocvicna        Cviceni