Na lůžkovém oddělení rehabilitačního ústavu zajišťuje léčbu tým kvalifikovaných  fyzioterapeutů a odborných rehabilitačních  pracovnic.


 

 

           
V ústavu je zajišťována komplexní rehabilitační péče pro pacienty po cévních mozkových příhodách. Kromě běžných metod se zde provádí i speciální techniky na neurofyziologickém podkladě např. – Kabatova metoda, Vojtova reflexní terapie, Bobath koncept, LTV na podkladě vývojové kineziologie, senzomotorická stimulace s využitím balančních ploch atd.
Na začátku léčby je pacient většinou málo pohyblivý a tak se začíná s rehabilitací na lůžku. Po obnovení činnosti svalů se systematicky pokračuje v intenzivnější rehabilitační léčbě.


Její součástí jsou:

 Fyzioterapie

 - individuální léčebná tělesná výchova (LTV) s uplatněním speciálních cvičebních metod

 - nácvik stoje, rovnováhy a koordinace pohybu

 - skupinová LTV pro rozvoj celkové motoriky a obratnosti

 - nácvik chůze po rovině, schodech i v terénu

Cvičení Cvičení Cvičení

Tělocvična Tělocvična Tělocvična

Fyzikální terapie
- vodoléčba (vířivky, podvodní masáže, bazén s teplou vodou)
- elektroléčba ( ultrazvuk a různé typy léčebných proudů v kombinaci s vakuovou jednotkou)
- teploléčba (parafinové zábaly končetin, lavatermy)
- světloléčba
- ultrazvuk
- magnetoterapie
- přístrojová lymfodrenáž

Bazen Bazen Elektro léčba

  Magnetorerapie

 Kromě výše uvedeného poskytuje rehabilitační ústav další procedury, které však zdravotní pojišťovny nehradí. Jedná se např. o klasické masáže, suché uhličité koupele (Bio Plus), manuální lymfodrenáže, , akupunkturu atd.

Ergoterapie
Nedílnou součástí léčby je také individuální a skupinová ergoterapie zaměřená na návrat poškozených funkcí mozku a pohybového aparátu.

- nácvik soběstačnosti a nezávislosti při běžných denních činnostech (při jídle, nácvik    oblékání, úkonů osobní hygieny, přípravy stravy, nácvik domácích činností, psaní strojem,   komunikace atd.)
- léčba zaměstnáváním (výroba drobných předmětů, šití na šicím stroji, společenské hry) 

 Ergoterapie Ergoterapie Ergoterapie

Klinická logopedie
Na začátku  rehabilitačního pobytu provede klinický logoped vstupní vyšetření   a vypracuje pacientovi individuální plán logopedické péče. S ohledem na  postižení pacienta je stanovena  intenzita logopedické terapie. Účelem péče je pomocí komunikační terapie dosáhnout  obnovení sociálních vazeb.

Výsledky léčby závisí nejen na míře a rozsahu poškození mozku pacienta nebo na jeho věku, ale také na jeho motivaci a vůli. Cílem logopedické léčby je dosažení optimální úrovně komunikace, jaká je s ohledem na dané postižení pacienta možná. Důležitá je zde také role blízkých, protože při poruchách komunikace se lépe vybavují slova, která jsou spojena s emocemi.

Logopedie Logopedie