Pro příjem pacienta je nutno dodat tyto materiály:

Na základě platné Metodiky VZP s účinností od 01.01.2014 dochází ke změně v návrhové činnosti při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně pro dospělé.

Původní tiskopis VZP-19/2004 je nahrazen tiskopisem VZP-17/2013.

Návrhy na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé vystavené navrhujícím lékařem před datem 01.01.2014 na formuláři VZP-19/2004 a potvrzené revizním lékařem příslušné ZP zůstávají v platnosti 6 měsíců od data vystavení, nejdéle však do 30.06.2014.

Návrhy na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé a vystavené před 01.01.2014 na formuláři VZP-19/2004 a zaslané ZP k potvrzení revizním lékařem bude ZP přijímat do 31.01.2014. Později budou takové doklady hodnoceny jako neplatné.

S účinností od 01.04.2012 je stanoven povinný postup při podávání návrhů k léčebně rehabilitační péči.

Návrh na léčebně rehabilitační péči (nový tiskopis VZP-17/2013) může podat lékař registrujícího pacienta (praktický lékař) na doporučení ošetřujícího lékaře (specialisty), nebo ošetřující lékař při hospitalizaci pacienta.

Vyplněný návrh musí být schválen revizním lékařem příslušné pojišťovny a následně doručen do Rehabilitačního ústavu.

Nový návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně (VZP- 17/2013) je k dispozici
zde

Text metodiky VZP platné od 01.01.2014 (postup vyplňování tiskopisu č. VZP-17/2013) zde 


K návrhu je nutné přiložit:  
Lékařskou zprávu (propouštěcí zprávu z předcházejícího zdravotnického zařízení, lékařskou zprávu neurologa)


Pro přijetí pacienta prosíme kontaktujte:

zástupce primáře ústavu
p. MUDr. Jiřího Štefánka
Tel.: 737 577 511
569 626 621- 2
E-mail:
stefajir@rehustav.cz

nebo

vrchní sestru
Jaroslavu Brzkovou
Tel.:603 226 124
569 626 621- 2
E-mail: brzkova@rehustav.cz