Ambulantní léčba

Kromě lůžkové zdravotní péče poskytujeme pro spádovou oblast Chotěboře i odbornou ambulantní zdravotní péči. Přímo v budově RÚ se nacházejí :

 • Neurologická ambulance
  Odborným garantem je MUDr. Hana Štefánková, stefankova@chnet.cz). Jedná se o odborníka se dvěma atestacemi z neurologie a s dlouholetými zkušenostmi v poskytování neurologické zdravotní péče.

          Zdravotní sestra:        Andrea Matějková

 

          Ordinační doba:         Po       8:30 – 14.00 

                                          Út        7:30 - 11.30 

                                         St        8:00 - 11:00

                                         Čt        8:00 - 11:00

                                         Pá        ------------ 

          Tel.: 569 641 436


 • Rehabilit. ambulance s oddělením léčebné rehabilitace a fyzikální terapie
  Odborným garantem je  Květa Čapková, DiS. Jedná se o odborníka  s dlouholetými zkušenostmi v poskytování rehabilitační léčby .

  Vedoucí fyzioterapeut:          Květa Čapková, DiS.

  Fyzioterapeuti:                     Renata Zmeková
                                            Bc. Petr Žáček
                                            Bc. Alena Hladíková
 

           Provozní doba:                    Po – Pá      7:00 – 15:00

 

          Tel.: 569 626 621-2

 

          Rozsah poskytovaných služeb:

 

          Vodoléčba        -  vířivky, podvodní masáž

          Elektroléčba     -  ultrazvuk a různé typy léčebných proudů v kombinaci

                                   s vakuovou jednotkou

                                -  magnetoterapie, laser, přístrojová lymfodrenáž

           Termoterapie  -  parafínové a rašelinové zábaly

           LTV                -   pohybová léčba s využitím běžných a speciálních technik

                                    na základě indikace lékaře a vlastní analýzy fyzioterapeuta.

           Ostatní služby -  masáže, BIO PLUS ( suchá uhličitá lázeň ) • Interní ambulance
  Odborným garantem je MUDr. Jiří ŠTEFÁNEK (zástupce primáře ústavu, stefajir@rehustav.cz). Jedná se o odborníka se dvěma atestacemi z vnitřního lékařství a s dlouholetými zkušenostmi v poskytování interní zdravotní péče. Ambulantní interní léčbu provádí MUDr. Marcela Janoušková

          Zdravotní sestra:        Andrea Matějková

 

          Ordinační doba:         Út        13:00 – 17:00

 

          Tel.: 569 641 436