Rehabilitační ústav v Chotěboři

je od roku 1995 nestátní zdravotnické zařízení. Díky dobrému hospodaření zde bylo v minulých letech provedeno mnoho stavebních úprav a nakoupeno nové vybavení pro pacienty. V současné době se tento ústav věnuje rehabilitační léčbě pacientů po cévní mozkové příhodě.

Do ústavu jsou přijímáni pacienti z celé České republiky. Lůžková část má 41 lůžek. Pokoje jsou dvou-, tří-, pětilůžkové a jeden jednolůžkový. Léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami a pacientům jsou také nabízeny nadstandardní služby za úhradu.

Rehabilitační ústav poskytuje nejen lůžkovou zdravotní péči, ale také ambulantní zdravotní péči v oboru vnitřního lékařství, neurologie a rehabilitační léčby.

Lůžkovou částí Rehabilitačního ústavu projdou ročně stovky pacientů. Spolupráce celého zdravotnického personálu vede k tomu, že se k nám pacienti rádi opakovaně vracejí.

více o našem ústavu zde .


        Park


Současné trendy


Cévní mozkové příhody představují v naší společnosti velký zdravotně sociální problém s obrovskými ekonomickými důsledky..
Nejlepší léčba pacientů s cévní mozkovou příhodou je poskytována ve specializovaných neurologických centrech – iktových jednotkách.
 
 Další zcela nezbytnou součástí moderní léčby iktu je intenzivní rehabilitace, reedukace řeči a psychoterapie. Proto by nemocní měli odcházet z iktových center do specializovaných rehabilitačních zařízení a nikoliv do LDN ....